భ (Digital Compression Testing Machine) - OMMall ѹα NO.1 ͺ̽
  ǰ >> >> 衤跮  
   భ (Digital Compression Testing Machine)
ü   ()
𵨸   HCT Series
԰ݸ   1 MN (100 tf),2 MN (200 tf),3 MN (300 tf)
ǰ
ȭ
  031-982-1021 ѽ   031-983-0749
twitter facebook

 

 భ з ߰ ǥõǰ Ǵ ϴ ü ϴ η Ǿ ־ ϰ е Դϴ. , μ ġ Ͽ , 赵 ֽϴ.

 భ 46.18% ̰ 30̻ Ǿ ǰ ͵𼿷 ǰԴϴ.OMMall

* ٰ : ȣ ο, *øƮ ȸ ڷ

 

1. HCT-DH Series భ

        

HCT-DH 100

HCT-DH 200

HCT-DH 300

1 MN (100 tf)

2 MN (200 tf)

3 MN (300 tf)

ȯ

200, 500, 1,000 kN
(20, 50, 100 tf)

500, 1000, 2,000 kN
(50, 100, 200 tf)

1, 2, 3 MN
(100, 200, 300 tf)

0.02, 0.05, 0.1 kN
(2. 5, 10 kgf)

0.05, 0.1, 0.2 kN
(5, 10, 20 kgf)

0.1, 0.2, 0.5 kN
(10, 20, 50 kgf)

Geared Motor 3-ph

Rotary Plunger Pump, 3-ph

Digital Panel 

Load Indicator   Free/Peak Load   Max.Auto Stop Sys.

 

2. HCT-CS Series ǻ Ẹ (н)

       

HCT-CS 30

HCT-CS 100

HCT-CS 200

HCT-CS 300

     

0.3 MN (30 tf)

1 MN (100 tf)

2 MN (200 tf)

3 MN (300 tf)

  ȯ   

50, 300 kN

0.5, 1 MN

0.5, 1, 2 MN

1, 2, 3 MN

     

5, 50 N

0.05, 0.1 kN

0.05, 0.1, 0.2 kN

0.1, 0.2, 0.5 kN

     

100 mm

180 mm

180 mm

180 mm

  ش

1/10,000

     

Hydraulic Loading

ӵ

Computer Servo Valve Control

         Ÿ

PC 1 Set, Software 1 Set

 

3. HCT-CH Series ǻ

 

        

HCT-CH 100

HCT-CH 200

HCT-CH 300

1 MN (100 tf)

2 MN (200 tf)

3 MN (300 tf)

ȯ

200, 500, 1,000 kN
(20, 50, 100 tf)

500, 1000, 2,000 kN
(50, 100, 200 tf)

1, 2, 3 MN
(100, 200, 300 tf)

0.02, 0.05, 0.1 kN
(2, 5, 10 kgf)

50, 100, 200 N
(5, 10, 20 kgf)

0.1, 0.2, 0.5 kN
(10, 20, 50 kgf)

Geared Motor 3-ph

Rotary Plunger Pump, 3-ph

         Ÿ

PC 1 Set, Software 1 Set

 

4. HCT-CH Series ǻ

 

         

HCT-CH 100

HCT-CH 200

HCT-CH 300

1 MN (100 tf)

2 MN (200 tf)

3 MN (300 tf)

ȯ

200, 500, 1,000 kN
(20, 50, 100 tf)

500, 1000, 2,000 kN
(50, 100, 200 tf)

1, 2, 3 MN
(100, 200, 300 tf)

0.02, 0.05, 0.1 kN
(2, 5, 10 kgf)

50, 100, 200 N
(5, 10, 20 kgf)

0.1, 0.2, 0.5 kN
(10, 20, 50 kgf)

Geared Motor 3-ph

Rotary Plunger Pump, 3-ph

         Ÿ

PC 1 Set, Software 1 Set

 

 

 


    ˻Ű : భ , భ , , , ,


 
ȸҰ | å | ̿ | Ϲ

ȣ : ̽ ڵϹȣ : 211-05-70154 Ǹ: 2013-︶-1223ȣ ǥ̻ : ̱

ּ : źϷ 104 3 (굿,KIS) ȳ

: 02-322-9369 ѽ : 02-322-3811 E-mail : webmaster@ommall.net

COPYRIGHT (C) 2000-2020 OMMall CO.LTD ALL RIGHTS RESERVED